SPORAZUMI O DISTRIBUCIJI ROBE I NJIHOVO DEJSTVO NA KONKURENCIJU

Ilija ZINDOVIĆ

Апстракт


U radu se analizira uticaj sporazuma o distribuciji robe na konkurenciju. Pored teorijskog razmatranja analiziraju se pozitivna uporedno – pravna rješenja kao i sudska praksa i praksa upravnih organa iz ovog domena. Funkcionalnost ovih sporazuma uticala je na njihovu sve masovniju primjenu u praksi. Ipak, može se zaključiti da ovakvi sporazumi stvaraju i pozitivne i negativne efekte. Pozitivni efekti se ogledaju u tome što potrošači dobijaju kvalitetnije i dodatne usluge. To pospješuje konkurenciju između proizvođača različitih proizivoda, ali iste namjene. Negativnost ovih sporazuma ogleda se u umanjivanju konkurencije između prodavaca istog proizvoda. To ukazuje da je status ovih sporazuma osjetljiv. Stoga se u pravnim sistemima regulisanje ovih sporazuma vrši u skladu sa posljedicama koje oni mogu proizvesti na tržištu.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901007Z

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.