POSLOVNA TAJNA U SAVREMENOM PRAVU

Borko MIHAJLOVIĆ

Апстракт


Poslovna tajna je možda i najznačajnije sredstvo zaštite specifičnih znanja, informacija i novih tehnologija u savremenoj privredi. Predmet ovog rada je analiza elemenata pojma poslovne tajne sa aspekta relevantnih međunarod-nih, evropskih i srpskih propisa. Na početku autor pokušava da utvrdi šta je predmet zaštite u okviru poslovne tajne, a potom se bavi svakim od tri osnovna elementa ovog pojma, koja su opšteprihvaćena u srpskom, uporednom i međunarodnom pravu: tajnost, tržišna vrijednost poslovne tajne i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite poslovne tajne. Na kraju autor ukazuje na neusklađenosti koje postoje u pravu Republike Srbije između Zakona o zaštiti poslovne tajne i Zakona o privrednim društvima kojima je poslovna tajna definisana, nastojeći da ukaže na praktične probleme do kojih te neusklađenosti mogu da dovedu.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901020M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.