VEBEROVA TEORIJA VLASTI

Samra DEČKOVIĆ

Апстракт


Maks Veber jedan je od najvećih naučnika na polju društvenih nau-ka, a naročito sociologije. Njegov uticaj na sociologiju je dalekosežan, posebno u proučavanju društvene stratifikacije, političke, urbane i ruralne sociologije, te sociologije kulture. Smatra se i osnivačem strukturalne sociologije, zbog interesa za stratifikaciju i institucije, te sociologije djelovanja. Razumijevanju racionaliza-cije i sekularizacije u modernom zapadnom društvu Veber je značajno doprinio i time doveo do razvoja kritičke teorije, naročito u radu kasnijih mislilaca. Njegova analiza birokratije je i danas ključna za proučavanje organizacija, zbog čega se smatra utemeljivačem Teorije birokratske organizacije, koja predstavlja preteču savremenih teorija društvene organizacije. Autor u radu analizira život i djelo Maksa Vebera, a obzirom da je organizaciju proučavao sa stanovišta vlasti, moći, funkcionisanja i racionalnosti, posebnu pažnju posvećuje njegovoj teoriji vlasti.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901041D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.