SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE NA INTERNETU PREMA NACIONALNOJ REGULATIVI REPUBLIKE SRBIJE

Aleksandar IVANOVIĆ, Dragana RANĐELOVIĆ

Апстракт


Govor mržnje kao usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje mržnje prema određenoj grupi (ili pojedinoj osobi) zbog nekog njenog ličnog svojstva u svrhu stvaranja neprijateljstva, diskriminacije i nasilja pred-stavlja opasnost po društvo u cjelini. Govor mržnje se danas preselio na internet, koji omogućava stvaranje globalnog foruma za zagovaranje netolerancije i nejednakosti, jer je efekat takvog delovanja vidljiviji, a šanse za otkrivanje i kažnjavanje onih koji ga pokreću su manje. Nepoznavanje propisa, njihova neprimjena, nizak nivo medijske pismenosti i kulture, nepostojanje opštepri-hvaćene definicije govora mržnje, doprinijeli su da internet postane mjesto gdje svako može reći šta god želi, bez osjećaja lične odgovornosti.
U ovom radu autori nastoje da na sveobuhvatan i koncizan način prikažu nacionalne propise koji sankcionišu govor mržnje na internetu. Iako ne postoji jedinstvena definicija govora mržnje, autori će da ukažu na njene suštinske ele-mente, manifestaciju, način ispoljavanja. Takođe, ukazaće na nužnost i načine prevencije, kao i mehanizme kojima se ostvaruje zaštita.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901053I

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.