POČETAK ZAŠTITE PRAVA NA ŽIVOT PREMA UNIVERZALNIM IZVORIMA MEĐUNARODNOG PRAVA

Dragan DAKIĆ

Апстракт


Razlog za istraživanje naslovljene teme je što današnje vrijeme sa svojim dostignućima u oblasti biomedicine nudi neviđene mogućnosti povreda ljudskog života i manipulacija istim. Naučna dostignuća današnjice pružaju odgovore na neka od pitanja koja nisu postojala u vrijeme usvajanja univerzalnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Cilj ovog istraživanja nije da zagovara interpretaciju međunarodno-pravnih garancija kojima se štiti pravo na život, koja bi bila isključivo zasnovana na biološkim parametrima. Cilj je da se ukaže na važnost biološke komponente ljudskog bića u oblasti zaštite prava na život. Shodno tome i na potrebu njene široke zaštite.
Glavni rezultati ovog istraživanja su zaključci da tokom formulisanja nacrta univerzalnih akata pregovaračke delegacije nisu pravile distinkciju između života kao biološke činjenice i prava na život kao socio-pravne konstrukcije; pi-tanje kada bi zaštita prava na život trebala početi ostalo je otvoreno dok nauka ne odgovori kada je ljudsko biće kao biološka individua počela da postoji; pošto je pravo na život urođeno, ono treba da bude priznato samo po osnovu egzistencije svim ljudskim bićima, bez obzira na njihov društveni ili pravni sta-tus.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901085D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.