DRUŠTVENA ULOGA SINDIKATA U VREMENU POSTSOCIJALISTIČKE TRANZICIJE

Davor VIDAKOVIĆ

Апстракт


Sindikat i sindikati su simbol jednog vremena koje je ovjekovječeno u borbi za radnička prava i slobode od industrijske revolucije kao prekretnice u poimanju rada i ubrzanog razvoja društva pa do postindustrijskog društva. Položaj sindikata u vremenu poslije Drugog svjetskog rata i vladavini KPJ je bio deklarativno značajan i u društvu je uživao ugled i popularnost, ali nakon od-bacivanja socijalizma, ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i postsocijalističke tran-zicije, situacija se promijenila. Sindikat gubi na značaju, a njegova društvena ulo-ga je u najmanju ruku konfuzna, neodređena i blijeda. Budućnost sindikata u vremenu Društva znanja je neizvjesna, te je potrebna dubinska analiza i koraci ka temeljitoj reformi.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901136V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.