АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Часопис за пословну економију, бизнис и менаџмент и комуникологију.
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА

Свеска 10, Бр. 19 (2018): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE


Слика насловнице броја