АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Часопис за пословну економију, бизнис и менаџмент и комуникологију.
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА

Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9


Слика насловнице броја