Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 ANALYSIS OF INFLATION PERSISTENCE IN SERBIA Апстракт   PDF
Mirjana Miletić, Siniša Miletić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 ANALYSIS OF INFLATION PERSISTENCE IN SERBIA Апстракт   PDF
Mirjana Miletić, Siniša Miletić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 ANALYSIS OF INFLATION PERSISTENCE IN SERBIA Апстракт   PDF
Mirjana Miletić, Siniša Miletić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 ANALYSIS OF INFLATION PERSISTENCE IN SERBIA Апстракт   PDF
Mirjana Miletić, Siniša Miletić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND INTUITIVE DECISIONMAKING STYLE AMONG TOP AND MIDDLELEVEL MANAGERS IN SLOVENIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY Апстракт   PDF
Ivan Erenda, Maja Meško, Boris Bukovec
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 DETERMINING THE COST OF EQUITY IN THE CONDITIONS OF CRISIS Апстракт   PDF
Artur Paździor
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 DOPRINOS INTERKULTURNOG MENADŽMENTA RAZVIJANJU TOLERANTNOSTI U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU // CONTRIBUTION OF INTERCULTURAL MANAGEMENT TO DEVELOPING TOLERANCE IN INTERNATIONAL BUSINESS Апстракт   PDF
Katarina Zakić, Olivera Milutinović
 
Свеска 1, Бр. 8 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPRIVREDNI SUBJEKT U REPUBLICI SRPSKOJ // LIMITED LIABILITYCOMPANIES IN THE REPUBLIC SERBIAN Апстракт   PDF
Miroslav Milosavljević
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 EFEKTI AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA PRODAJE PRILIKOM ULASKA POZNATOG BRENDA NA NOVO TRŽIŠTE // EFFECTS OF SALES PROMOTION ACTIVITIES UPON ENTERING THE FAMOUS BRAND IN A NEW MARKET Апстракт   PDF
Mirjana Milovanović, Nenad Perić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 ENTREPRENEURIAL EDUCATION AND ECONOMIC COMPETITIVENESS Апстракт   PDF
Vladimir Knežević, Dragan Ivković
 
Свеска 1, Бр. 8 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO // FORENSIC ACCOUNTING Апстракт   PDF
Nemanja Budimir
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 IMMIGRATION POLICY OF THE EUROPEAN UNION Апстракт   PDF
Jasna Čošabić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 INOVACIJE NA TRŽIŠTU KAPITALA ŠANSA ZA RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE // INNOVATIONS ON THE CAPITAL MARKET THE CHANCE FOR DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Апстракт   PDF
Ismet Kumalić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS AND COOPERATION IN SLOVENIA Апстракт   PDF
Maja Meško, Maja Pungeršek, Jana Sulkan, Zlatka Meško Štok
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 INTERNET OGLAŠAVANJE – OSVRT NA TRENDOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ // INTERNET ADVERTISING – A REVIEW OF TRENDS IN CROATIA Апстракт   PDF
Zvonimir Jurković, Andreja Katolik
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 ISKUSTVO PRETPRISTUPNIH FONDOVA // EXPERIENCE WITH PRE-ACCESSION FUNDS Апстракт   PDF
Sanja Knežević, Anita Kulaš, Milan Stanić
 
Свеска 1, Бр. 8 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE IZVJEŠTAJI SVJETSKE BANKE I SVJETSKOG EKONOMSKOG FORUMA O KONKURENTNOSTI KAO SREDSTVO MARKETINGA LOKACIJE // THE WORLD BANK AND WORLD ECONOMIC FORUM REPORTS` AS AN INSTRUMENT OF PLACE MARKETING Апстракт   PDF
Dalibor Đerić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 KARAKTERISTIKE PREDUZETNIČKOG AMBIJENTA BANJALUČKE REGIJE // CHARACTERISTICS OF THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT OF THE BANJA LUKA REGION Апстракт   PDF
Rajko Macura, Rade Tanjga
 
Свеска 1, Бр. 8 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE KONKURENTNE MARKETING STRATEGIJE // COMPETITIVE MARKETING STRATEGY Апстракт   PDF
Adis Puška
 
Свеска 1, Бр. 8 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE OBRAČUN PERIODIČNOG REZULTATA PO METODU TROŠKOVA PRODATIH UČINAKA U FUNKCIJI SAGLEDAVANjA SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA METODU UKUPNIH TROŠKOVA/PERIODICAL ACCOUNT RESULTS BY METHOD OF COSTS OF REDIZED SOLD OTPUTS FUNCTIONING TO RECOGNIZE TO TOTAL COSTS METHOD Апстракт   PDF
Radovan Spremo
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 POLITIKA SUZBIJANJA MALOLETNIČKE DELINKVENCIJE KAO DETERMINANTA DRUŠTVENOG RAZVOJA // POLICY OF PREVENTION OF JUVENILE DELINGUENCY AS A DETERMINANT OF SOCIAL DEVELOPMENT Апстракт   PDF
Darko Dimovski, Filip Mirić
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 PRAVNI OKVIR ZAŠTITE OD MOBINGA U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE // LEGAL FORM OF MOBBING PROTECTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA LEGISLATION Апстракт   PDF
Aleksandra Vuković
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 RAZLOZI I INTERESI ZA REGULACIJU BANAKA // REASONS AND INTERESTS FOR THE BANKS' REGULATION Апстракт   PDF
Marijana Lj. Žiravac Mladenović
 
Свеска 1, Бр. 9 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE 9 REFORMOM JAVNE UPRAVE I IMPLEMENTACIJOM SISTEMA KVALITETA DO BOLJE USLUGE U REPUBLICI SRPSKOJ // PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS AND IMPLEMENTATION OF QUALITY SYSTEMS IN ORDER TO IMPROVE SERVICES IN REPUBLIC OF SRPSKA Апстракт   PDF
Ljubomir Mrda, Mladen Radivojević
 
Свеска 1, Бр. 8 (2013): ANALI POSLOVNE EKONOMIJE SPECIFIČNOSTI JEDNOG IZVORA USTAVNOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI // SPECIFICS OF ONE SOURCE OF CONSTITUTIONAL LAW IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Апстракт   PDF
Milan Blagojević
 
1 - 25 од 35 ставке/и 1 2 > >>