ПРИМЕНА АСИСТИВНE ТЕХНОЛОГИЈE У РАДУ ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДA

Марина Неђић

Апстракт


У складу са савременим образовним технологијама и
системима, школска библиотека представља централно место у школи.
Њена основна функција састоји се у унапређивању свих облика и
подручја образовно-васпитног процеса и њена је обавеза да пружа своје
услуге свим учесницима образовног процеса у школи, а онима који не
могу да користе уобичајене библиотечке услуге и грађу, треба да
обезбеди посебне услуге и материјале. Специјализоване библиотеке за
рад са децом и младима са сметњама у развоју у Србији не постоје. Она су
упућена да своју потребу за читањем и информисањем задовољавају при
школама које похађају, а које врло често само формално имају
библиотеку. Библиотека града Београда врши функцију матичне
надлежности и спроводи надзор над стручним радом и условима рада у
око 200 школских библиотека на територији Београда. У раду ће бити
приказан рад са децом и младима у 16 библиотека основних и средњих
школа које образују децу са сметњама у развоју (ментална ометеност,
оштећење вида, оштећење слуха, поремећаји у понашању и болничко
лечење) на територији Београда. Овој деци су неопходна помоћна
образовна помагала која се, у настави и ваннаставним активностима,
користе упоредо са традиционалним дидактичким методама.
Имплементација новина у раду, а посебно примена асистивне
технологије, показала се као неопходна у инклузивном образовању.
Термин асистивна технологија се односи на широк дијапазон
технолошких средстава или система који су дизајнирани да побољшају
функционалне способности особа ометених у развоју и максимално
побољшају њихов квалитет живота.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807015N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.