ИЗДАВАЧИ И АУТОРИ КАО КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА

Марија Павловић

Апстракт


Рад се бави издаваштвом у Републици Српској (број
регистрованих и број активних издавача, број објављених књига
годишње, број објављених књига по врсти грађе, број поновљених
издања и остали статистички подаци); сарадњом издавача и библиотеке
кроз ISBN агенцију, CIP програм, достављање обавезног примерка;
доступношћу података о издавачима и издањима, као и пружањем
помоћи ауторима око налажења издавача, али и пружањем разних
информација и тражењем одговора у неким неуобичајеним ситуацијама.
Биће речи и о растућој издавачкој делатности библиотека, као и о
библиотеци као центру који окупља ауторе, издаваче, преводиоце,
штампаре, читаоце.
Текст такође усмерава пажњу на откуп књига, неопходност доношења
новог закона о издаваштву, као и могуће начине подстицаја за издаваче.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807039P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.