РАЗУМИЈЕВАЊЕ МЕДИЈА КАО ПРЕДУСЛОВ МЕДИЈСКЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ПИСМЕНОСТИ

Бранка М. Ковачевић

Апстракт


Информациона и медијска писменост су појмови који у наше
друштво улазе са транзицијом. Стручна јавност је и раније била упозната
са њима, али без моћи да значајније утиче на перцепцију значења у
друштву, као и начин који би омогућио њихово правилно коришћење. У
свијету који је премрежен економским, технолошким, техничким,
политичким, информационим и осталим везама, неизбјежно је трагање
појединца и заједнице за разумијевањем сопствене позиције. Сагледано
свеобухватно ово изгледа као питање којим би се могли бавити само
филозофи, али овај рад ћe показати да није тако, мада ћe обимно
користити управо филозофска размишљања. Школска библиотека је
идеално мјесто за окупљање оних којима се требају разјаснити појмови
медија, писмености, друштва знања, цјеложивотног учења,
глобализације, манипулације, употребе и злоупотребе. Знање из ових
области се скупља кроз цјелокупно школовање, али сигурно постоји
потреба да се оно синтетише у серију предавања или радионица и на
један приступачан начин представи ученицима. У том процесу је улога
школског библиотекара незамјењива.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807050K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.