ЗНАЧАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ ЗА КОРИСНИКЕ-ИСТРАЖИВАЧЕ: ПРИМЈЕР ГРАДА БРОДА

Берислав Благојевић

Апстракт


Дигиталне (виртуелне) библиотеке су реалност 21. вијека како
у институционалном смислу, тако и у контексту стварања дигиталних
библиотечких цјелина. Дигитализација библиотечке грађе представља
нови искорак у њеној трајнијој заштити, те у доступности и пружању
услуга корисницима. У овом раду ће бити анализиран значај
дигитализације уопште, односно, главни аспекти и тенденције у
дигитализацији библиотечке грађе (књижне и некњижне). Нарочита
пажња ће бити посвећена Open Access платформама и пројектима који
корисницима-истраживачима омогућују приступ разноврсној грађи. На
конкретном примјеру града Брода показаћемо како различити профили
истраживача и научних радника могу да имају корист од дигитализоване
грађе: географи, историчари, демографи, етнографи, просторни планери,
биолози, и други.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807073B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.