КАКО ДО СВАКОГ КОРИСНИКА

Катарина Јаблановић

Апстракт


Ако пођемо од дефиниције да су библиотеке најотвореније
установе културе, изазов за сваког библиотекара јесте како библиотечке
колекције учинити доступнима: недосегнутим корисницима и
затвореним групама корисника. Формирање библиотечких пунктова са
мањим, тематизованим збиркама је модел који развија Народна
библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево. Предмет овог рада јесте
представљање такавог модела рада са корисницима.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807086J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.