ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НАРОДНИХ БИБЛИОТЕКА ИЗАЗОВИМА ДАНАШЊИЦЕ

Мирела Шарић, Татјана Дуновић, Нада Џепина

Апстракт


Народна библиотека свим слојевима друштва омогућава
приступ образовању, култури и информацијама. Она је од изузетног
значаја у очувању културе и знања једног народа.. Кроз завичајне збирке
народне библиотеке локална заједница даје свој допринос националној
култури.
Завичајне збирке народних библиотека, заједно са фондовима
националних библиотека, највише су заступљене у процесима
дигитализације. Свјесни да дигитализација представља очување,
промоцију и коришћење грађе у “виртуелном” свијету дигиталних
технологија, народне библиотеке преузимају и функцију дигиталне
библиотеке са организованим збиркама дигиталног садржаја, чија је
првенствена сврха доступност јавности.
Све ово означава стреловит развој, који од библиотекара изискује
огромну спремност на прихватање промјена, које се могу савладати само
уз високу професионалну етику и велику жељу за иновацијама у сврху
усавршавања наших услуга. То, такође, значи да појам "континуирано
образовање" за нас представља императив.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807107S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.