ЗНАЧАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

Оријана Вуковић

Апстракт


Развојем информационих технологија и брзим
осавремењавањем библиотечких дјелатности, увођењем низа нових
библиотечких услуга настаје и потреба усавршавања и проширивања
дјелатности које су повезане са традиционалним вођењем завичајне
збирке у народним библиотекама.
Дигитализација завичајних збирки, њихово прилагођавање савременим
технологијама намеће се као приоритетан задатак „завичајних
библиотекара“. Суочавамо се са потребом дигитализације књига,
часописа, новина, фотографија, постера, дигиталних и видео снимака,
али и са специфичним начином обраде и описивања дате грађе како би
била претражива, видљива и доступна корисницима због којих народне
библиотеке и постоје.
Наравно, у први план избија потреба стручног усавршавања
библиотекара који истражују завичајне теме, потреба за сталним
коришћењем Интернета, разних портала, друштвених мрежа.
Библиотекари би требало своју дјелатност на другачији начин да усмјере
ка корисницима, да их информишу, обуче и учине им доступним све
новине које би дигитализација завичајних збирки омогућила.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807123V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.