СТРУЧНИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА У СЛУЖБИ ЊЕНИХ КОРИСНИКА

Радмила Тасић

Апстракт


Савремене библиотеке представљају институције од посебног
друштвеног значаја које активно партиципирају у социјалном животу
свих чланова друштвене заједнице. Корисници библиотека, као чланови
те заједнице, у сталној потрази за информацијама, користе online каталог
Библиотеке града Београда који ради у систему БИСИС. Библиотечко
информациони систем БИСИС је софтверски систем чији почеци сежу до
1992/93. године. Настао је у оквиру пројекта за развој библиотечке
мреже Србије да би се касније наставило са радом на Природно-
математичком факултету у Новом Саду, као помоћ библиотекарима у
прикупљању, индексирању и проналажењу информација садржаних у
метаподацима фонда библиотеке.
Циљ рада је, поред приказа корисничког претраживања у систему
БИСИС у Библиотеци града Београда, и покушај приближавања овог
програма корисницима из угла библиотекара који раде на обради грађе.
Претраживање библиотечког фонда БГБ могуће је на више језика.
Такође, корисник бира неки од понуђених начина претраживања: по
аутору, по наслову, по кључним речима или напредно претраживање.
Могуће је поставити једноставне упите односно претраживати по једном
префиксу (аутору, наслову) или сложеније упите који сужавају претрагу
комбиновањем неколико префикса (аутор и наслов, наслов и
преводилац, аутор и издавач, УДК индекс и кључна реч, ...)
У раду су, такође, илустративно представљени графички прикази
корисничког интерфејса на различите захтеве.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807131T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.