ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ У МУЗЕЈСКИМ БИБЛИОТЕКАМА У БЕОГРАДУ

Оливера Настић

Апстракт


У свом раду ћу приказати едукативне активности за децу и
омладину које се организују у музејским библиотекама и уопште у
музејима, неке примере добре праксе, с посебним освртом на рад у
Музеју савремене уметности.
Питање едукације у музејима није само предмет теорије музеологије, већ
веома важна, али често и интригантна тема музејске публике. Едукација
у музејима вуче корене још из 19. века, а од пре 50 година усвојена је и
професија музејског едукатора, односно педагога. У многим музејима не
постоји педагог или едукатор који се искључиво бави педагошким радом,
то ради углавном кустос који је по занимању или библиотекар, историчар
уметности, историчар, етнолог или археолог. Основни циљ музејских
едукативних програмА је коришћење музејских збирки као наставног
средства. По томе се и едукативне активности у музејским библиотекама
и разликују од других типова библиотека које раде едукативне програме.
У савременом друштву креативност није привилегија уметника, већ
општи став према решењу проблема на било ком пољу људске
делатности. Савремена визуелна продукција, презентована кроз тематске
изложбе, представља садржај на коме се може усвојити и развијати
визуелно мишљење и успостављати креативан однос између визуелне
уметности и едукације, еманциповати глобално, креативно
мишљење које је кључ за разумевање савременог друштва и услов за
интеграцију у њега.
Свет се мења, као и публика, тако да и библиотеке и музеји морају да се
прилагођавају. Млађим корисницима, у данашњем дигиталном свету,
запослени у свим типовима библиотека морају непрестано да се
прилагођавају, да прате трендове, да креирају програме за њих. Морају
да се ослушкују потребе корисника. Због тога је битно успоставити добру
сарадњу са школама, вртићима и другим образовним институцијама, јер
музејски едукатори, као и библиотекари, поред едукативних програма,
обављају и многе друге послове. Тако сам и ја, поред послова
библиотекара, организовала и едукативне програме у Музеју. Неке од
активности које музејски едукатори обављају у музејима су: програми у
вези са изложбом/поставком за посетиоце током радног времена музеја;
посебни програми ван времена када је музеј отворен за посетиоце;
дешавања: плес, позориште, концерти; едукативни развој: набавка и
куповина литературе и материјала; радионице; сарадња са школама/
факултетима, организацијама, едукативним центрима и активности
везане за вебсајт, друштвене мреже и друге онлајн активности.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807166N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.