УМПЕ-ЛУМПЕ У БИБЛИОТЕКАМА?

Надица Костић, Бојана Митић

Апстракт


Предуслов постојања и опстанка библиотека несумњиво јесу
корисници, међутим, пред налетом нових технологија и медија, долази
до преображаја класичних библиотека. Библиотеке се све више
осавремењују а услуге које пружају својим корисницима се усложњавају,
што и од самих библиотекара изискује све веће знање и ангажовање,
креативност и иновативност, као одговор на изазов како, у доба
презасићености мноштвом понуда, сачувати или боље рећи однеговати и
задржати корисника. У настојању да се отргне од традиционалног модела
библиотеке и потврди као образовни, научни, културни и информациони
центар локалне заједнице, Народна библиотека Пирот последњих година
бележи продор у нове облике комуникације са различитом читалачком
публиком. Поред тога што није прекинут континуитет у неговању оног
што је раније достигнуто као квалитет, у концептима је доста тога новог и
иновативног, попут тинејџерског и кутка за библиотерапију, читаонице
за лица са потешкоћама у читању, манифестација Читалачка значка и
Фестивал стрипа. Акценат Народне библиотеке Пирот у наредном
периоду биће стављен на формирање читалачких клубова за тинејџере.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807207K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.