ОД КЊИГЕ ДО ФИЛМА И ОБРНУТО

Виолета Ђорђевић

Апстракт


У раду се приказује пракса Дечјег одељења Библиотеке града
Београда у изради анимираних филмова, уз помоћ бесплатних и лако
доступних компјутерских програма. Представљају се почетна идеја, први
кораци, различити модели рада, те бројне могућности и изазови које
израда дигиталних филмова доноси у раду са децом и младима при
библиотеци. Описују се радионице породичног читања које се
континуирано, више година, организују за децу предшколског узраста и
њихове родитеље. Потом, детаљно се презентују конкретни кораци
израде анимираних филмова у оквиру ових радионица. Објашњава се
начин на који су филмови повезани са књигом и искоришћени за
подстицање читања код деце на раном узрасту. Такође, приказују се
модели сарадње са предшколским установама и школама и представља
целокупан процес израде филмова, путем заједничког деловања. Кроз
примере из праксе, настоји се да се што верније прикаже начин на који
су деца вршила трансформацију књижевног дела у филм, а затим како
филм као медиј може бити савезник у пружању подршке књизи и
читању. Наглашава се значај дигиталних алата уз помоћ којих се ликови,
приче и књижевни јунаци са лакоћом могу преселити у модерно
филмско окружење, али, са друге стране, истиче се и значај обрнутог
тока, односно како дигитални алати могу на нови начин осветлити
књижевно дело и приближити га деци модерног доба.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807216D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.