БИБЛИОТЕКА И МЛАДИ

Милијана Бојић, Весељка Каралић

Апстракт


Библиотека, једна од најважнијих културних институција у
сваком друштву, данас се налази пред тешким задатком и питањем, како
привући тинејџере да буду корисници библиотечких услуга. Данас, када
је доступност информација толико олакшана, да се за пар секунди, на
Интернету, пронађу жељене информације, чини нам се да се улога
библиотеке, код младих, нашла у запећку. Млади, као специфичан дио
популације сваког друштва, имају посебне потребе и захтјеве. Због тога,
библиотека не смије да се задржи у прошлости, већ мора да прати све оно
што ће утицати на то да библиотека остане први избор, приликом
проналажења нових знања.
У овом раду осврнућемо се на активности Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске, која у посљедње вријеме поклања све већу
пажњу у раду са младим корисницима. Приказаћемо начине на које се
библиотека прилагођава данашњем времену, осмишљавајући нове услуге
за ту специфичну групу корисника. Бавићемо се тиме какав је њихов
однос према књизи, читању и библиотеци. Поред тога приказаћемо и
који су досадашњи резултати рада са њима и који су планови Народне и
универзитетске библиотеке Републике Српске у раду са младим
корисницима.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807226B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.