ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА

Наташа Симић

Апстракт


Библиотека је културна, васпитна и информациона
институција која прикупља, обрађује и чува своје колекције из разних
области стваралаштва и интелектуалне делатности. Библиотека служи
ширењу знања, културе, образовања, науке и пружа корисницима
могућност стручног, стваралачког и грађанског развоја. Школска
библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и
културне делатности. Она је центар за унапређивање разних облика и
метода васпитно-образовног рада, место пријема и дистрибуције важних
информација у школи. У школској библиотеци се прикупља, обрађује и
даје на коришћење књижна и некњижна грађа и серијске публикације.
IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке: улога школске
библиотеке у учењу и подучавању намењеном свима објављен је 2000.
Он је наишао на изузетно добар пријем широм света и преведен је на
многе језике. Раде се нови преводи, а библиотекари у целом свету
користе Манифест да би побољшали статус школских библиотека у
својим школама.
Школска библиотека треба да буде место где ученици на одморима,
после и пре школе проводе време: пишу домаће задатке, раде разне
реферате или читају обавезну и необавезну литературу. Тако
конципирана школска библиотека треба да има одређен простор за
читаоницу, адекватну опрему помоћу које долазе брже до информација,
фонд који одговара захтевима школе и наравно обученог стручног
библиотекара који ће прижати помоћ ученицима и наставницима. План
и програм рада школског библиотекара умногоме зависе од плана и
програма рада школе. Библиотекар у школским библиотекама треба да
поседује широко основно и професионално образовање.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807253S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.