ИНФОРМАЦИОНА УЛОГА БИБЛИОТЕЧКИХ КАТАЛОГА У ФАКУЛТЕТСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Татјана Дуновић

Апстракт


Настали из потребе да одговоре на питања корисника да ли
библиотека има одређену публикацију, која све дјела и која издања и
преводе одређеног аутора посједује до база података у којима су
организовани и идентификовани сви могући дигитални документи,
каталози представљају најзначајније организоване скупове информација
о фондовима које једна библиотека ствара и нуди својим корисницима.
Овај рад се бави улогом библиотечких каталога као информационих
инструмената у мрежи факултетских библиотека Универзитета у Бањој
Луци. Подаци које имамо говоре нам да је стање у библиотекама
науједначено. У неким библиотекама су заступљени лисни, затим
електронски каталози које је могуће само интерно претраживати и на
крају узајамни електронски каталози као дио јединственог библиотечко-
информациног система COBIB.RS.
Библиотекари факултетских библиотека морају пратити корак и
динамику промјена, како у развоју науке и технологије, образовања и
демократизације друштвених процеса, тако и у преобликовању својих
задатака што захтијева промјену у начину рада и пословања. У средишту
занимања факултетске библиотеке и даље остаје корисник, за којег више
није довољно само прикупити грађу, већ му треба осигурати и приступ
различитим врстама информација. На тај начин ће корисник добити
тачну, брзу и квалитетну информацију коју ће моћи искористити у
научном истраживању.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807262D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.