БИБЛИОТЕКА КАО СРЕДИШТЕ МЕЂУКУЛТУРАЛНОСТИ

Александра Улетиловић, Огњенка Савановић

Апстракт


Могућности библиотека у пружању помоћи при образовно-
научном процесу су разноврсне. Једна од веома важних потреба
савременог доба је потреба за савладавањем страних језика. Зависно од
расположивог простора библиотеке, корисно је организовати догађаје на
којима ће се публика сусретати са језиком, културом и умјетношћу
других народа. На тај начин библиотека постаје мјесто са којег се шаље
позив на учење, не само у њеном простору и помоћу њених ресурса, него
подстиче и нуди идеје за укључивање у друге образовне институције.
У НУБ РС често се организују скупови, изложбе, књижевне вечери и
радионице посвећене упознавању културе и језика других народа.
Овакви догађаји подижу степен међукултуралности, свијести о
вриједностима других култура.
Савремени концепт библиотеке као институције отворене према свијету,
институције чији библиотекари посјећују семинаре у иностранству,
постављају изложбе и на тај начин упознају страну јавност са нашом
културном баштином, намеће потребу познавања једног страног језика у
библиотечкој струци. Едукација библиотекара у смислу учења страних
језика неопходна је и ради комуникације са странцима који посјећују
библиотеку.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BSCSR1807276U

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.