Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске BIBLIOTEKE U SVETU DRUŠTVENIH MREŽA: ZNAČAJ PRISUTNOSTI BIBLIOTEKA U VIRTUELNOM PROSTORU Апстракт   PDF
Aleksandra Adžić, Sonja Šuković
 
Свеска 1, Бр. 5 (2014): Библиотекарство Српске ELEKTRONSKI IZVORI ZA SAMOEDUKACIJU U BIBLIOTEKAMA: IDENTIFIKACIJA, SELEKCIJA I NABAVKA ELEKTRONSKIH IZVORA – GLOBALNI KONCEPT Апстракт   PDF
Ljubica Milekić
 
Свеска 1, Бр. 5 (2014): Библиотекарство Српске KAMPANJA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA „IMAM PRAVO ZNATI, IMAM PRAVO NA KNJIŽNICU“ KAO PRILOG OSNAŽIVANJU EUROPSKIH NARODNIH KNJIŽNICA Апстракт   PDF
Marijana Mišetić, Nevia Raos
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске KORISNICI U MULTIKULTURALNIM BIBLIOTEKAMA Апстракт   PDF
Maša Mladenović
 
Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске NE BIBLIOTEKA U ŠKOLI, NEGO ŠKOLA U BIBLIOTECI Апстракт   PDF
Arijana Alispahić, Ajdin Begić
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске TИНЕЈЏЕРИ ОД А ДО (Б)ИБЛИОТЕКЕ: услуге и програми за младе у јавним библиотекама у Србији Апстракт   PDF
Милица Матијевић, Виолета Ђорђевић, Елизабета Георгиев
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОЗАЈМИЦЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНОГ ОДЈЕЉЕЊА И ПРЕДНОСТИ У РАДУ СА КОРИСНИЦИМА Апстракт   PDF
Александра Рендић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕКА И МЛАДИ Апстракт   PDF
Милијана Бојић, Весељка Каралић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕКА КАО СРЕДИШТЕ МЕЂУКУЛТУРАЛНОСТИ Апстракт   PDF
Александра Улетиловић, Огњенка Савановић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕКА – ТРЕЗОР ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ ТРЕЋЕГ ДОБА Апстракт   PDF
Александра Улетиловић, Огњенка Савановић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕКА(Р) КАО ПОСРЕДНИК У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ Апстракт   PDF
Зоран Кисић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕКАРИ У ДОНКИХОТОВСКОЈ БОРБИ ИЛИ ВРСТА У ИЗУМИРАЊУ Апстракт   PDF
Наташа Филип
 
Свеска 1, Бр. 5 (2014): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕКЕ И СКРИВЕНИ КОРИСНИЦИ Апстракт   PDF
Добрила Бегенишић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕРАПЕУТСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА РУСИЈЕ: примери из праксе Апстракт   PDF
Гордана Стевић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске БИБЛИОТЕЧКЕ УСЛУГЕ ЗА МЛАДЕ У ЕРИ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА Апстракт   PDF
Александра Чворовић, Весна Диздаревић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске ВЈЕШТИНЕ БИБЛИОТЕКАРА САВРЕМЕНОГ ДОБА Апстракт   PDF
Оријана Вуковић, Александра Рендић
 
Свеска 1, Бр. 5 (2014): Библиотекарство Српске ВРЕДНОВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОКРУЖЕЊУ Апстракт   PDF
Милена Максимовић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА НА ВРАТИМА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ Апстракт   PDF
Јелена Јокић
 
Свеска 1, Бр. 5 (2014): Библиотекарство Српске ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И НОВЕ БИБЛИОТЕЧКЕ УСЛУГЕ Апстракт   PDF
Драгана Петрић
 
Свеска 1, Бр. 5 (2014): Библиотекарство Српске ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА Апстракт   PDF
Валентина Живић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ – ПОЗОРНИЦА ЗА ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ, ЧИТАЛАШТВА И ОСТАЛИХ САДРЖАЈА БИБЛИОТЕКА СРЕДЊИХ ШКОЛА Апстракт   PDF
Данијела Мандић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске ЕВИДЕНЦИЈА ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА Примена веб апликације E-CRIS Апстракт   PDF
Миле Стијеповић, Оја Кринуловић, Александра Поповић
 
Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ У МУЗЕЈСКИМ БИБЛИОТЕКАМА У БЕОГРАДУ Апстракт   PDF
Оливера Настић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске ЕКОНОМСКА ИСПЛАТИВОСТ СВЕСТРАНО ОБРАЗОВАНОГ БИБЛИОТЕКАРА Свестрано образовани библиотекари прека потреба или технолошки вишак Апстракт   PDF
Александар – Саша Грандић
 
Свеска 1, Бр. 6 (2017): Библиотекарство Српске ЕКСПАНЗИЈА КВАНТИТЕТА ИНФОРМАЦИЈА Апстракт   PDF
Споменка Кузмановић, Јованка Тодић
 
1 - 25 од 80 ставке/и 1 2 3 4 > >>