БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ

Часопис ''Безбједност, полиција, грађани'' је теоријско стручни часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Први број је објављен 2005. године, а часопис излази два пута годишње.


Свеска 13, Бр. 1-2 (2017): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ


Слика насловнице броја