БОРБА ПРОТИВ ТРАНСАНЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛИТЕТА

Лорејн Елиот

Апстракт


Транснационални еколошки криминалитет се често у ширем политичком и социјалном контексту не узима озбиљно.Он представља једну од најбрже растућих области прекограничног криминалитета, а карактеришу га велика добит и мали ризик за оне који се, прије свега, баве трговином дрветом, кријумчарењем дивљачи, пласирањем на црно тржиште супстанци које оштећују озон, као и илегалном трговином опасним и отровним отпадом. За
транснационални еколошки криминалитет су карактеристичне мреже криминалаца који се баве кријумчарењем тачно одређене врсте робе, укључивање криминалних група које се баве другим облицима илегалне трговине а, у неким случајевима, и придруживање политички мотивисаних организација које овим долазе до средстава којима финансирају своје друге активности. Међутим, за разлику од других облика транснационалног криминала, у области еколошког криминала не постоји међународни уговор којим се регулише спречавање,
сузбијање и кажњавање илегалне трговине и кријумчарења. Стога су успостављени иновативни механизми сарадње који се супротстављају криминолошким и еколошким изазовима у вези са овим све озбиљнијим обликом прекограничног криминалитета. Међутим, упркос успјеху поменутих механизама, њихови напори су значајно ослабљени недостатком одговарајућих ресурса и средстава. Стога овај
чланак настоји да дâ увид у изазове који се намећу транснационалним прекограничним криминалитетом, та да одговори на њих у свјетлу непоузданих извора и ограничене свијести о овој проблематици.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/BPGBL1214275E

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.