Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 13, Бр. 1-2 (2017): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ HUMAN TRAFFICKING: A THREAT TO STATE SECURITY AND HUMAN SECURITY Апстракт   PDF
Duško Peulić
 
Свеска 10, Бр. 1-2 (2014): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ KONFERENZ “KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG UND EUROPÄISCHE INTEGRATIONEN MIT SCHWERPUNKT AUF DER UMWELTKRIMINALITÄT” DARSTELLUNG DER AUSGEWÄHLTEN ARBEITEN MIT SCHLUSSFOLGERUNGEN VON DER KONFERENZ Апстракт   PDF
Milenko Mršić
 
Свеска 9, Бр. 3-4 (2013): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ LEGAL REACTION TO PREVIOUS STAGES OF EXECUTION OF CRIMINAL ACTIONS IN CRIMINAL LEGISLATIONS IN THE COUNTRIES OF FORMER YUGOSLAVIA Апстракт   PDF
Dragana Milijević
 
Свеска 12, Бр. 1-2 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ MONEY LAUNDERING AND WAYS OF SUPPRESSING IT IN THE PUBLIC SECTOR Апстракт   PDF
Branka Savić
 
Свеска 11, Бр. 3-4 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ POLITICS OF NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA Апстракт   PDF
Tatjana Gerginova
 
Свеска 11, Бр. 1-2 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ REALIZATION OF LAW PROTECTION OF HUMAN RIGHTS CONDITION FOR STATE AND CITIZEN SAFETY Апстракт   PDF
Tatjana Gerginova
 
Свеска 13, Бр. 1-2 (2017): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ REVIEW OF JUBILEE 20 YEARS OF DEFENDOLOGY Апстракт   PDF
Dusko Vejnović
 
Свеска 12, Бр. 3-4 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЊЕМАЧКЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ Апстракт   PDF
Предраг Ћеранић
 
Свеска 11, Бр. 3-4 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ЈЕМСТВО У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ Апстракт   PDF
Иван Милић
 
Свеска 11, Бр. 3-4 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ АКТУЕЛНА ПРИЈЕТЊА ТЕРОРИЗМОМ И ОКВИР РЕАГОВАЊА Апстракт   PDF
Миле Шикман
 
Свеска 12, Бр. 1-2 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ АНАЛИЗА НОРМАТИВНИХ РЈЕШЕЊА ФОРМЕ И САДРЖАЈА ЗАХТЈЕВА И НАРЕДБЕ СУДА ЗА ПРЕТРЕСАЊЕ Апстракт   PDF
Лепир Синиша
 
Свеска 9, Бр. 3-4 (2013): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ РАДНИКА МУП-а РС У 2012. ГОДИНИ И У КОМПАРАЦИЈИ СА 2004. ГОДИНОМ Апстракт   PDF
Снежана Трнинић-Ђаковић
 
Свеска 9, Бр. 3-4 (2013): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ АНАЛИЗА ПРЕКРШАЈА ЕВИДЕНТИРАНИХ СТАЦИОНАРНИМ РАДАРСКИМ СИСТЕМОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Младен Марић, Милан Саламадија
 
Свеска 9, Бр. 3-4 (2013): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ АНАЛИЗА СТАЊА НАСИЛНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Апстракт   PDF
Гојко Шетка, Горан Благојевић
 
Свеска 10, Бр. 1-2 (2014): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ БОРБА ПРОТИВ ТРАНСАНЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛИТЕТА Апстракт   PDF
Лорејн Елиот
 
Свеска 11, Бр. 3-4 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ВОЛУНТАРИЗАЦИЈА И КВАЗИКРИМИНАЛИСТИЧКА ПРАКСА У ВЕЗИ СА УВИЂАЈЕМ Апстракт   PDF
Александар Миладиновић
 
Свеска 12, Бр. 3-4 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ГЕОПРОСТОРНИ НИВО АНАЛИЗЕ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛА Апстракт   PDF
Синиша Грумић
 
Свеска 12, Бр. 1-2 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ГОВОР МРЖЊЕ И НЕКЕ СТИЛСКЕ ОСОБЕНОСТИ У ПЈЕСМАМА БАЊАЛУЧКИХ НАВИЈАЧА Апстракт   PDF
Јелена Шкрбић
 
Свеска 11, Бр. 3-4 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИПРЕМАЊА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА Апстракт   PDF
Драгана Васиљевић
 
Свеска 11, Бр. 1-2 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДА ЛИ СЕ НА УВИЂАЈУ ПЛАНИРАЈУ И ПРОВЈЕРАВАЈУ ВЕРЗИЈЕ? Апстракт   PDF
Миле Матијевић
 
Свеска 12, Бр. 3-4 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДИВЕРГЕНТНОСТ ПОЈМА БЕЗБЈЕДНОСТИ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА Апстракт   PDF
Давор Стрика
 
Свеска 9, Бр. 3-4 (2013): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДИМЕНЗИЈЕ РАДНОГ ПОНАШАЊА И КОМПЕТЕНЦИЈСКИ ПРИСТУП У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПОЛИЦИЈИ Апстракт   PDF
Едина Хелдић-Смаилагић
 
Свеска 9, Бр. 3-4 (2013): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДИРEКTНA СTРAНA УЛAГAЊA И EФEКTИ НA РAЗВOJ Апстракт   PDF
Српко Косорић
 
Свеска 11, Бр. 1-2 (2015): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА КРИМИНАЛИСТИЧКИХ РАДЊИ И МЈЕРА Апстракт   PDF
Александар Миладиновић
 
Свеска 12, Бр. 1-2 (2016): БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА УВИЂАЈА И ДРУГИХ РАДЊИ ПОЛИЦИЈЕ Апстракт   PDF
Александар Миладиновић
 
1 - 25 од 156 ставке/и 1 2 3 4 5 6 7 > >>