ГОДИШЊАК ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет ''Св. Василије Острошки''
Фоча, 73300, Велечево б.б.
Тел. + 387 58 210 067
www.bogoslovski.edu.ba
ISSN: 2303-4513

Свеска 2, Бр. 15 (2016): Годишњак - Часопис Богословског факултета Св. Василије Острошки


Слика насловнице броја