Августинова теорија праведног рата

Милош Јелић

Апстракт


Августин се уобичајено сматра зачетником теорије праведног рата у оквирима хришћанства. Своју теорију уобличавао је у временима попуштања Римског Царства пред нападима варвара и у јеку борби Цркве против јеретика. Његово схватање праведне борбе у великој мери ослања се на римско правно наслеђе оличено у Цицероновим размишљањима на ову тему, као и на интерпретацију Цицеронових ставова од стране Амвросија Миланског. За Августина, рат је последица греха и погрешног усмерења човекове воље, а истински мир треба очекивати тек у есхатону. Из елемената Августинове теорије могуће је извести jus ad bellum и jus in bello принципе за вођење праведног рата.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/CPBFSVO076J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.