Допринос Руске Цркве академском образовању Срба у другој половини 19. и првој половини 20. века

Бранко Радовановић

Апстракт


Рад говори о улози и доприносу Руске Цркве академском образовању Срба у периоду друге половине 19. века и у првој половини 20. века. У другој половини 19. века велики број Срба се школовао у Русији. Октобарска револуција доводи у Србију многе руске мигранте. Међу њима значајан допринос даће руски монаси, коју су обновили монашку духовност, и руски професори, који ће српској академској теологији, оснивањем Православног богословског факултета, дати смернице у којима треба да се развија.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/CPBFSVO139R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.