Богословље на делу: Друштвена ангажованост Цркве у историјском, пастирском и мисиолошком контексту

Ведран Голијанин

Апстракт


Аутор се у овом раду бави питањем социјалног учења Цркве и његовим последицама на пољу пастирске службе и мисије у савременом свету. Основно питање је следеће: да ли недостатак систематичности православне теологије на овом плану значи да Црква уопште нема дефинисан став о данашњим социјалним проблемима, нпр. о растућем проценту сиромаштва код нас и у свету? Ослањајући се на поједине ранохришћанске и византијске изворе, као и на одређене студије из области Пастирског богословља, аутор показује да недостатак систематског теолошког бављења социјалним питањима не значи и недостатак интересовања Цркве за друштвене околности у којима живе верни. Управо су јасни одговори православног богословља на питања савременог друштвеног живота, као и израженија друштвена ангажованост Цркве, неопходни ради постизања бољих резултата на пољима унутрашње и спољашње мисије.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/CPBFSVO1615052G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.