Пасторално-мисиолошка анализа народне религиозности с посебним освртом на проблем култа предака

Ведран Голијанин

Апстракт


Аутор анализира питање народне религиозности и испитује њену везу са „вишом“ религиозношћу коју заступају традиционалне хришћанске цркве. Иако је ово наизглед антрополошки проблем, пажљивија теолошка анализа открива да је овде, заправо, реч о кључном елементу инкултурације, односно о флексибилности хришћанства приликом сусрета са различитим народима и културама. Поједини облици народне ралигиозности, нпр. далекоисточни култ предака, показали су се као битне препреке у хришћанским мисијама или у учвршћивању хришћанства међу већ христијанизованим групама. Због тога је неопходна детаљна пасторална и мисиолошка анализа овога проблема.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/CPBFSVO1817141G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.