UTICAJ KOORDINACIONIH SPOSOBNOSTI NA PRECIZNOST DODAVANJA LOPTE „ČEKIĆEM” U ODBOJCI

Nikola Stojanović, Toplica Stojanović, Darko Stojanović, Katarina Herodek, Damir Jurko

Апстракт


Osvajanje poena u odbojci moguće je ako se akcije izvode tačno (precizno) prema karakteristikama zadatih ciljeva i zadataka, koji mogu da budu izvedeni u sve tri ravni. Zbog toga je odbojkaška preciznost okarakterisana kao vrlo osetljiva osobina, za koju je potrebno imati dobar kinestetički osećaj, zatim dobru procenu parametara cilja i kontrolu i koordinaciju pokreta. Iz toga proističe i problem ovog rada, koji se odnosi na procenu uticaja koordinacije na preciznost dodavanja lopte čekićem u odbojci, kao značajnom faktoru efi kasnosti odbojkaške igre. Utvrđeno je da postoji statistički značajan uticaj koordinacionih sposobnosti na preciznost dodavanja lopte čekićem u odbojci, gde
je zajednička varijansa koordinacije i preciznosti dodavanja lopte čekićem srednje visoka. Pretpostavke ovog istraživanja su potvrđene, a motorička sposobnost preciznost se može izdvojiti kao poseban fenomen i tumačiti kao faktor uspešnosti u tehničko-taktičkim strukturama odbojke.


Кључне ријечи


preciznost, koordinacija, odbojka, regresiona analiza

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1401003S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.