ASPEKTI MILITARIZACIJE UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Goran Maksimović

Апстракт


Svrha rada je da se sagleda uloga vojnih snaga tokom kriznih situacija. Vojne
snage imaju važnu ulogu u upravljanju u kriznim situacijama, naročito onim velikih razmjera, zbog stručnosti, sposobnosti i resursa. Kontroverze oko upotrebe vojnih snaga postoje i potrebno je razmatrati njihovu najbolju integraciju u ciklus upravljanja u kriznim situacijama i adekvatnost primjene vojnog modela upravljanja. Efi kasna integracija vojnih snaga u matricu upravljanja u kriznim situacijama zavisiće od pronalaženja odgovarajućeg
balansa između angažovanja zajednice i fi lozofi je upravljanja u kriznim situacijama i vojne kulture djelovanja. U radu se razmatraju pitanja primjene vojnog modela komandovanja i kontrole, ograničenja korišćenja vojnih snaga u upravljanju u kriznim situacijama, dok se kritički posmatra vojni pristup upravljanja u kriznim situacijama i identifikuju potencijalne slabosti u istom. Zaključuje se da se za vojne snage mogu odrediti izuzetno važne uloge u upravljanju u kriznim situacijama.


Кључне ријечи


upravljanje, krizna situacija, vojne snage, militarizacija, model

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1501001M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.