LOKALNA SAMOUPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SA OSVRTOM NA REPUBLIKU SRPSKU

Dragan Bašić, Slavica Bašić

Апстракт


Jedinice lokalne samouprave su ključne ćelije razvoja svake države jer duboko
prožimaju u potrebe i interese članova lokalne zajednice, odnosno građana jedne države koji predstavljaju ključni faktor opstanka i razvoja jedne društvene zajednice. Bez dobre i efikasne lokalne samouprave nema uspješnog demokratskog društva, zbog čega je veoma značajno jedinicama lokalne samouprave posvetiti posebnu pažnju.
U Bosni i Hercegovini postoji razjedinjen sistem jedinica lokalne samouprave
na entitetskoj osnovi, sa veoma niskim stepenom međusobne saradnje, što uveliko usložnjava i koči funkcionisanje jedinica lokalne samouprave na državnom nivou. Ne postoji jedinstvo regulacije i usklađenosti funkcionisanja jedinica lokalne samouprave na državnom nivou sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi niti sa dokumentima Vijeća Evrope, što je u suprotnosti sa težnjom naše zemlje u procesu evroatlanskih integracija sa ostatkom Evrope.


Кључне ријечи


lokalna samouprava, monotipski i nemonotipski sistem, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, fi nansiranje jedinica lokalne samouprave, municipalne obveznice, Savez opština i gradova

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1501003B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.