SOCIJALNA REZILIJENTOST KAO TEORIJSKI PRISTUP SOCIJALNOJ ODRŽIVOSTI

Tanja Trkulja

Апстракт


Svedoci smo problema izazvanih klimatskim promenama i dramatičnim rastom
urbanih sistema, koji se sve više razmatraju i analiziraju u političkim i akademskim krugovima.
Pitanje koje se nameće jeste kako da se društvene zajednice nose sa ovim problemima, prevaziđu ih i nastave da se razvijaju bez psiho-fi zičkih posledica. Socijalna održivost je važan koncept koji nudi odgovore na postavljeno pitanje. Takođe, teorija socijalne rezilijentnosti nudi modele za kreiranje socijalno održivih i zdravih zajednica.
U radu će se istražiti koncept socijalne održivosti i teorija socijalne rezilijentnosti
u cilju defi nisanja karakteristika rezilijentnih zajednica, koje su jedino spremne da odgovore na velike društvene promene i prirodne katastrofe, kada ih zadese,i prevaziđu ih.


Кључне ријечи


klimatske promene, rast urbanih sistema, socijalna održivost, teorija socijalne rezilijentnosti, karakteristike rezilijentnih zajednica

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1501004T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.