PRAVOSLAVNI POGLED NA POBEDU I PORAZ U RATU

Borislav Grozdić, Ilija Kajtez, Dragan Gostović

Апстракт


Predmet razmatranja u ovom radu je pravoslavni pogled na pobedu i poraz u
ratu, što znači da se, osim zajedničkog hrišćanskog stanovišta, težišno obrađuju osobenosti
pravoslavlja u tom smislu. Pravoslavni pogled pokušava da se rekonstruiše na
osnovu ideja, verovanja i vrednosti koje nalazimo u Svetom pismu, Starom i Novom zavetu,
u učenjima svetih otaca, kanonima Pravoslavne crkve, hagiografskim spisima hrišćanskih-
pravoslavnih svetitelja, shvatanjima pravoslavnih teologa i fi lozofa, kao i na
osnovu stavova i prakse pomesnih pravoslavnih crkava. Težišno se obrađuje duhovni i
moralni aspekt rata, pravoslavni pogled na cilj i smisao rata i ratovanja i razrešenje
napetosti između poštene borbe i pobede u ratu.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1637002G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.