ZLOČINI MRŽNJE – TEORIJSKA PARADIGMA

Velibor Lalić

Апстракт


Zločini mržnje su krivična dela, često nasilna i destruktivnagde je izvršilac motivisan
predrasudama prema društvenoj grupi kojoj žrtva pripada. Posledice zločina mržnje
su štetnene samo za žrtvu već i za društvo. S obzirom na specifi čan motiv izvršenja i
posledice, zločini mržnje izdiferencirali su se kao posebna vrsta kriminaliteta. U literaturi
o tome postoji gotovo opšteprihvaćen stav i argumenti koji ga potkrepljuju uverljiviji
su nego oni koji ga osporavaju. Rešenje osnovnog konceptualnog pitanja otvara put ka
kritičkom preispitivanju ostalih dilema, oko kojih ne postoji potpuna saglasnost, ni u teoriji
ni u praksi.U radu se zaključuje da i pored toga što su zločini mržnje predmet istraživanja
više od dve decenije,neophodno jekrtički preispitivati teorijsku utemljenost i praktičnu
upotrebljivist ovog koncepta.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1637003L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.