POVEZANOST VASPITNIH DIMENZIJA I PROBLEMATIČNE UPOTREBE INTERNETA KOD MLAĐIH ADOLESCENATA

Žana Vrućinić, Miona Rodić

Апстракт


Cilj rada je bio ispitivanje povezanosti između vaspitnih dimenzija roditelja,
procenjenih od strane dece i problematične upotrebe interneta kod mlađih adolescenata.
Takođe, ispitivana je i povezanost roditeljske kontrole internetskih aktivnosti njihove dece
i problematične upotrebe interneta. U tu svrhu, 218 učenika osmog i devetog razreda
osnovne škole je popunilo upitnik opštih podataka i podataka o korišćenju interneta,
konstruisan od strane autora, Revidirani Jangov test zavisnosti od interneta (IAT) (Young,
1998a), i upitnik za procenu vaspitnik dimenzija roditelja (CRPBI-57) (Keresteš,
1999). Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna negativna povezanost između
prihvatanja od strane majke i prihvatanja od strane oca i problematične upotrebe interneta
kod mlađih adolescenata. Kao što se i pretpostavljalo, dobijena je statistički značajna
pozitivna povezanost između psihološke kontrole od strane majke i psihološke kontrole
od strane oca i problematične upotrebe interneta. Nismo ustanovili statistički značajnu
pozitivnu povezanost između bihevioralne kontrole od strane majke i od strane oca i
problematične upotrebe interneta. Nisu pronađene statistički značajne razlike u pogledu
skorova na Jangovom revidiranom testu zavisnosti od interneta kod adolescenata, s obzirom
na stepen kontrole korišćenja interneta od strane njihovih roditelja.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1637005V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.