KONCEPT POLITIČKOG LIBERALIZMA KOD DŽONA ROLSA

Duško Vejnović, Stefan Vukojević

Апстракт


Koncepcija političkog liberalizma kod Džona Rolsa nudi nove argumente u
određenju političke koncepcije pravde. Pitanja i problemi društvene nejednakosti i distribucije
dobara u društvu su zanemareni i u centar političkog se stavljaju građani koji
afi rmišu različite fi lozofske, moralne i religijske sveobuhvatne doktrine. Centralni problem
i pitanje koje koncepcija političkog liberalizma nastoji da riješi je kako je moguće
da postoji dobro uređeno i stabilno društvo koje čini pluralizam različitih suprotstavljenih
sveobuhvatnih doktrina? Rad ukazuje na bitne elemente političkog liberalizma koji
imaju za cilj regulisanje pluralističke koegzistencije sveobuhvatnih doktrina.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1637006V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.