ИСПРАВА КОЈОМ ДУБРОВЧАНИ КРАЉУ ОСТОЈИ ВРАЋАЈУ ЗЕМЉУ И КУЋУ И ПРИМАЈУ ГА ЗА СВОГ ВЛАСТЕЛИНА

Раде Михаљчић

Апстракт


Издање, превод и објашњења исправе, коју је Дубровачка општина издала краљу Стефану Остоји 31. децембра 1410. Аутор је посебне одељке посветио дипломатичкој анализи, просопографским подацима, устано­ вама и важнијим појмовима.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1306025M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778