ДВА ДОКУМЕНТА ВОЈВОДЕ САНДАЉА ХРАНИЋА О ПРЕУЗИМАЊУ ГРАДА БИЈЕЛЕ

Небојша Порчић

Апстракт


У дубровачком препису сачињеном 21. децембра 1419. забележена су два недатирана документа великог војводе Сандаља Хранића. У првом, војвода даје реч да ће кнезу Алекси Паштровићу дати посед са 130 кућа у замену за неку поближе неодређену службу чије је извршење овај обећао. У другом, ауктор даје истом дестинатару своју витешку реч да ће му, у замену за предају неког неименованог града коју је Алекса обећао, омогућити да са породицом, имовином и зависним људима безбедно оде у било ком правцу. Штавише, ако Сандаљ одлучи да разори град, Алекса ће моћи да задржи своје баштинско село, а ако град не буде разорен, добиће друго село у надокнаду. Тек из пропратне белешке преписивача, у којој се потврђује да је споразум склопљен пред дубровачким властима као сведоцима, сазнаје се да је реч о утврђењу Бијела на тромеђи Жупе дубровачке, Конавала и Требињске области.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1306065P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778