ДВА ПИСМА БОСАНСКОГ КРАЉА ТВРТКА II ТВРТКОВИЋА ДУБРОВЧАНИМА

Александра Фостиков, Невен Исаиловић

Апстракт


Босански краљ Твртко II Твртковић издаје истога дана два акта Дубровачкој општини. (I) Првим, у основи трибутним писмом, потражује Светодмитарски (Српски) доходак и захтева да му исти буде исплаћен по његовом властелину Остоји Паштровићу. (II) Другим, веровним писмом, овлашћује истог Остоју да буде његов представник и гласноговорник.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1306089F

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778