ДУБРОВАЧКО ПИСМО ВОЈВОДИ РАДИЧУ САНКОВИЋУ ПОВОДОМ ПРОДАЈЕ ПРИМОРЈА

Аранђел Смиљанић

Апстракт


Дубровчани су 17. маја 1399. упутили писмо војводи Радичу Санковићу, као одговор на његово писмо којим се жалио због продаје Приморја. Он је истицао како је то учињено без његовог знања, и да је тиме био оштећен, јер је дио његове племените баштне био у уступљеном Приморју. Међутим, у свом писму Дубровчани су истицали како је управо војвода Радич био први који их је савјетовао да затраже од краља и Босне тај појас земљишта. Писмом су га још обавјештавали да ће учинити све код краља и станка како би он био обештећен. При крају писма су га позивали на састанак како би се отклонили сви проблеми који су оптерећивали међусобне односе.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1407009S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778