ДВА ПИСМА КРАЉУ ТВРТКУ II ТВРТКОВИЋУ ПОВОДОМ ЗИМИШТА ВЛАХА КУЈАВИЋА

Павле Драгичевић

Апстракт


Садржај рада су два писма Дубровачке општине упућена босанском краљу Твртку II Твртковићу поводом зимишта његових влаха Кујавића. Обичај да проводе зиму у приморју у околини Дубровника дубровачка влада настојала је да прекине, јер је 1399. године дошла у посјед наведеног подручја. Опречни ставови двају страна били су узрок честим неспоразумима и проблемима од којих су неки поменути у писмима.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1407015D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778