ДУБРОВАЧКО ПИСМО КНЕЗУ ВУКИЋУ

Аранђел Смиљанић

Апстракт


Дубровчани су 1. јуна 1398. упутили писмо кнезу Вукићу Радивојевићу из западног Хума. Томе је претходило писмо које им је овај властелин послао поводом дуга који су начинили њихови цријепари (произвођачи цријепова). Власти Општине су кнеза Вукића молиле да их не задржава због дуга, јер ће га они подмирити. Како би показали своју добру вољу, Дубровчани су обећали кнезу Вукићу послати цријепа колико му буде потребно.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1508002S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778