ДВА ПУНОМОЋЈА ВОЈВОДЕ САНДАЉА ХРАНИЋА ЗА ПРИБИСАВА ПОХВАЛИЋА

Небојша Порчић

Апстракт


У оба своја сачувана пуномоћја, босански војвода Сандаљ Хранић овлашћује посланика Прибисава Похвалића да га представља пред дубровачким властима. Повезивањем датума када су документи примљени у Дубровнику са другим изворима може се закључити да се прво пуномоћје, састављено између 4. и 10. марта 1410. године, вероватно у граду Новом (данас Херцег Нови), тицало поверавања Дубровчанима на чување докумената о уређивању односа између војводе Сандаља и његове таште, банице Анке, а друго, написано 19. октобра 1413. године на Љубомиру, полагања депозита вредног преко 7.600 дуката. Пуномоћја су сачувана у оригиналу, што их чини драгоценим извором података за дипломатичка истраживања.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1508003P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778