ДВА ПИСМА ДУБРОВЧАНА ВОЈВОДИ ВУКОСАВУ, ЉУБИШИ БОГДАНЧИЋУ И ЖУПАНУ РАДОСАВУ ПОВОДОМ ЗАТОЧЕЊА РАХЦА БОГИШИЋА

Милош Ивановић

Апстракт


(I) Дубровчани су 30. априла писали војводи Вукосаву и Љубиши Богданчићу обавештавајући их да су одлучили да Рахца Богишића задрже у тамници док не да јемце. До тада је морао да изађе пред суд због оних који би га тужили за дуг или неко друго дело. (II) Почетком јуна Репубика Св. Влаха је известила војводу Вукосава, жупана Радосава и Љубишу Богданчића да Рахцу није дато јемство за оно што је требало да плати, те су предложили да се у Млинима одржи суђење на коме би била по три поротника са обе стране.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1508004I

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778