ДУБРОВАЧКО ПИСМО ВОЈВОДИ РАДИЧУ САНКОВИЋУ

Аранђел Смиљанић

Апстракт


Дубровчани су 19. августа 1398. упутили писмо војводи Радичу
Санковићу, као одговор на његово писмо које им је упутио неколико дана ра-
није. У њему је оптужио протовестијара Жору Бокшића, јер је правио пробле-
ме људима Санковића. Дубровчани су обећали да ће писати Бокшићу како се
слични инциденти не би понављали у будућности. У случају да се он оглуши
о њихове захтјеве, остављали су могућност војводи Радичу да им пише поново
истим поводом.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1609015S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778