БИБЛИОГРАФИЈА „ГРАЂЕ О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ“ 1–10 (2008–2017)

Тамара Вуковић Драгичевић

Апстракт


У десетом јубиларном броју часописа „Грађа о прошлости Босне“
приређена је цјеловита библиографија овог часописа, који је непрекидно
излазио у протеклих десет година. Током тог периода, у часопису је
објављено 112 радова, у којима је обрађено 166 докумената о Босни, од
којих 99 босанске провенијенције и 60 дубровачке, као и седам нотарско-
-судских и канцеларијских аката из средњовјековног и раноосманског
периода. Приређена библиографија пратила је, уз одређене измјене,
библиографски принцип сродног часописа „Стари српски архив“, с
намјером да се, кроз прегледе објављених радова, дипломатичке грађе
и сарадника часописа, олакша претраживање цјелокупне критички
објављене изворне грађе о Босни.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GPB1710021V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Академија наука и умјетности Републике Српске
Институт за историју
Бана Лазаревића бр. 1
78000 Бања Лука
Телефон: +38751/333-718
Е-пошта: istorija@anurs.org

ISSN 2233-1778